Skip to main content

Översättning inom juridik

Professionell översättning och lokalisering av ert juridiska innehåll

Översättning inom juridik
Endast B2B
Endast B2B
ISO-certifierade
ISO-certifierade
Människan i centrum
Människan i centrum
Datasäkerhet
Datasäkerhet

Professionell översättning och lokalisering inom juridik

Juridiken utgör ett mycket specifikt ämnesområde där det är helt avgörande att språket är ändamålsenligt och genomtänkt.

Juridiska översättningar måste hålla en hög språklig nivå på såväl källspråket som målspråket, och kräver dessutom en gedigen behärskning av särskilda regelverk och villkor i olika länder och på olika marknader. Viktigast av allt är kvaliteten.

AD VERBUM erbjuder högkvalitativ och konkurrenskraftig juridisk översättning och lokalisering som omfattar företagsdokumentation, rapporter, avtal och patent. Vi har tillgång till erfarna modersmålstalande lingvister med de språkliga färdigheter och den ämnesexpertis som krävs. Vi erbjuder mängder av språkkombinationer som uppfyller våra kunders strikta kriterier.

Fördelar med översättning och lokalisering inom juridik

 • Ta fram korrekta juridiska översättningar som förhindrar rättstvister

 • Ökade globala intäkter tack vare flerspråkiga material

 • Vinn över nya kunder på den globala marknaden

 • Säkerställ efterlevnad med marknadsspecifika och regionala villkor

 • Upprätta relationer till era internationella kunder

... och mycket mer!

Ämnesexperter (SME)

AD VERBUM följer strikta standarder och kriterier när vi väljer ut våra lingvister.

 • Branscherfarenhet – alla våra lingvister har tidigare branscherfarenhet.

 • Ämnesexpertis – ert innehåll översätts alltid av en expert med relevanta ämneskunskaper och tekniskt kunnande.

 • Modersmålstalare – alla lingvister som arbetar med era projekt är modersmålstalare av målspråket.

 • Beprövade lingvister – alla våra lingvister genomgår flera tester för att vi ska vara säkra på deras ämneskunskaper och språkliga expertis.

 • Säkrad miljö – våra lingvister arbetar i en säkrad miljö under sekretessavtal för att förhindra röjande eller läckage av material eller kunduppgifter.

Våra tjänster

Söker du något särskilt?

Texttyper

 • Bolagstvister

 • Patenttvister

 • Konkurrenstvister

 • Antitrust

 • EU-juridik

 • Förvärv

 • Sammanslagningar

 • Rättstvister

 • Upphovsrätt

 • Företagsjuridik

 • Försäkring

 • Logistik

 • Rättshandlingar

 • Avtal

 • Kontrakt

Hittar du inte innehållet du letar efter? Inga problem!

Vårt arbetsflöde – översättning

Som en del av vårt PREMIUM-upplägg använder vi en specialframtagen arbetsgång för översättning och lokalisering som omfattar översättning, redigering och korrekturläsning (så kallad TEP-process). Resultatet är översättningar av högsta kvalitet till alla era projekt. Här följer en förenklad beskrivning av de steg som varje översättningsprojekt består av.

Det viktigaste

Språk vi arbetar med

AD VERBUM arbetar på över 150 språk och täcker ett brett spektrum av texttyper och branscher med hjälp av vår ackrediterade lingvistpool bestående av fler än 3 500 erfarna ämnesexperter.

Prisupplägg
Flera prisupplägg

Vi erbjuder olika prisupplägg för alla översättningstjänster.

Börja översätta i dag
AD VERBUM ISO Portfolio
ISO 17100:2015

Företag med certifierad översättningskvalitet.

ISO 9001:2015

Företag med certifierat kvalitetssäkringssystem.

ISO 27001:2013

Företag med certifierad informationssäkerhetsstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev